Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health

Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health

Mother with Baby

De Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health  (ISM&RH) houdt zich bezig met reproductieve gezondheidszorg in zich ontwikkelende landen en met aspecten van reproductieve gezondheid van niet-autochtone Nederlanders.

Waarom deze werkgroep?

Wereldwijd sterven er dagelijks 800 vrouwen door problemen die gerelateerd zijn aan zwangerschap en bevalling. In 2010 waren dat er 287.000! Het grootste deel (99%) hiervan vindt plaats in ontwikkelingslanden, waarbij de meeste gevallen voorkomen hadden kunnen worden (WHO factsheet no348).

De werkgroep ISM&RH bestaat uit (ex)tropenartsen en gynaecologen (in opleiding). Samen vormen zij een toegankelijk vat vol kennis en ervaring. De ISM&RH maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en van de Nederlandse vereniging van Tropische geneeskunde en Internationale gezondheidszorg (NVTG).

Doelstelling

De werkgroep wil de reproductieve gezondheidszorg in lage inkomenslanden verbeteren door samenwerkingsverbanden met organisaties en personen in die landen aan te gaan. Deze samenwerking leidt tot projecten waarbij de kennis en kunde van lokale gezondheidswerkers verbetert. We stimuleren wetenschappelijk onderzoek in lage inkomenslanden en ondersteunen de opbouw van de organisatiestructuren.

De werkgroep draagt actief bij aan de opleiding van tropenartsen in Nederland. Daarnaast vindt de werkgroep het belangrijk om de reproductieve gezondheid van vrouwen in lage inkomenslanden en die van vrouwen met een achterstandspositie in eigen land onder de aandacht te brengen bij Nederlandse artsen en gynaecologen.

De ISM&RH is een adviesorgaan

De ISM&RH heeft veel kennis in huis. Bijna alle leden van de working party hebben ervaring met werken in ontwikkelingslanden, daarnaast zijn velen van hen actief op het gebied van wetenschap en onderwijs. Leden van de ISM&RH kunnen meedenken en advies geven in het opzetten van projecten wereldwijd, een aantale leden begeleiden studenten/tropenartsen bij hun  promoties. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via het secretariaat: secretariaat.wp@gmail.com


Nieuws

 

 


 Meer informatie

De wereldkaart Maternale Mortaliteit, www.worldmapper.org


Key Facts WHO 2012


Millenniumdoelen

De VN hebben in 2000 acht millennium doelen opgesteld om de grootste mondiale problemen onder de aandacht te brengen voor verbetering. De doelen bestaan uit: verbeteringen in armoedebestrijding, onderwijs, human rights, gezonheidszorg, milieu en mondiale schulden.

Doel 4 en 5 vallen binnen de doelstellingen van de werkgroep ISM&RH.


Millenniumgoal 4: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate.


Millenniumgoal 5: Reduce by three quarters the maternal mortality ratio and achieve universal access to reproductive health

 

 

Meer informatie over de milleniumdoelen is te lezen in het rapport van de UN:


Bekijk hieronder hier de oproep van de White Ribbon Alliance: